Ερευνητική Ομάδα

Η ερευνητική ομάδα της κ. Χαρμανδάρη είναι η ακόλουθη:

 • Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές:
  • Νικόλας Νικολαΐδης, MD, PhD (PhD 2013, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Σεπτέμβριος 2013 – Σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Διερεύνηση των γενωμικών δράσεων του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών
 • Διδακτορικοί Φοιτητές:
  • Σοφία-Ιλιάδα Καραμπάτσου, MD (MD 2011, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Μάρτιος 2016 – σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Ο ρόλος της Ιρισίνης και του Αυξητικού Παράγοντα 21 των Ινοβλαστών (Fibroblast Growth Factor 21, FGF21) στην παθογένεση της υπερβαρότητας και της παχυσαρκίας στην παιδική και εφηβική ηλικία.
  • Σοφία Γενιτσαρίδη, MD (MD 2012, Ιατρική Σχολή Παν. Πατρών): Σεπτέμβριος 2015 – σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Η αποτελεσματικότητα ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής, άσκησης και ψυχολογικής αξιολόγησης στην πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερβαρότητας και παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία
  • Ιωάννα Φαράκλα, MD (MD 2009, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Ιανουάριος 2012 – σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Διαιτητική παρέμβαση με μέλι σε παχύσαρκα παιδιά στην Ελλάδα και διερεύνηση της επίδρασής του
  • Χρήστος Γιαννιός, MD (MD 2007, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ): Σεπτέμβριος 2012 – Σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Η επίδραση της βιταμίνης D στην αντιμετώπιση των μεταβολικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους με παχυσαρκία
  • Ευαγγελία Κόλια, BSc, MSc (BSc 1979, University of Alberta, Καναδάς): Μάρτιος 2011 – Σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Παρεμβατική μελέτη σύγκρισης των αποτελεσμάτων υποθερμιδικής δίαιτας με τη χορήγηση βιταμίνης D ή Ω-3 λιπαρών οξέων σε ασθενείς με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (Σ.Π.Ω.)

Στο παρελθόν, μέλη της ερευνητικής της ομάδας ήταν οι ακόλουθοι:

 • Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές:
  • Αγαρίστη Λαμπροκωστοπούλου, BSc, PhD (PhD 2010, Karolinska Institutet, Σουηδία): Δεκέμβριος 2012 – Δεκέμβριος 2016
   Ερευνητικό Θέμα: Διερεύνηση του in vivo ρόλου του Gas5 σε μοντέλα διαγονιδιακών ποντικών
  • Ελένη Κόνιαρη, PhD (PhD 2009, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Σεπτέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015
   Ερευνητικό Θέμα: Διερεύνηση του ρόλου των μεταλλάξεων των γονιδίων KCNJ5, ATP1A1 και ATP2B3 στον Πρωτοπαθή Υπεραλδοστερονισμό
  • Έλλη Κυρατζή, BSc, MSc, PhD (PhD 2011, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Δεκέμβριος 2012 – Μάρτιος 2015
   Ερευνητικό Θέμα: Διερεύνηση του in vivo ρόλου του hGRβ σε μοντέλα διαγονιδιακών ποντικών
 • Διδακτορικοί Φοιτητές:
  • Νικόλας Νικολαΐδης, MD (MD 2007, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών): Ιανουάριος 2010 – Σεπτέμβριος 2013
   Ερευνητικό Θέμα: Κυτταρική βιολογία του σήματος των γλυκοκορτικοειδών: In vitro μελέτες
   Παρούσα Θέση: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Κέντρο Κλινικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
 • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές:
  • Τερψιχόρη Φραγκούλη, BSc (BSc 2011, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ): Σεπτέμβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2013
   Ερευνητικό Θέμα: Διερεύνηση του ρόλου του μη κωδικοποιού RNA Gas5 σε διατροφικές διαταραχές
   Παρούσα Θέση: Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Centre for Endocrinology, William Harvey Research Institute, Bart’s and the London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, London, UK
  • Ζωή Γαλατά, BSc (BSc 2007, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ): Σεπτέμβριος 2008 – Σεπτέμβριος 2009
   Ερευνητικό Θέμα: Πρωτεομική ανάλυση σε δείγματα από πλάσμα παχύσαρκων και φυσιολογικού βάρους παιδιών
   Παρούσα Θέση: Διδακτορική Φοιτήτρια, Τμήμα Κυτταρικής Βιολογίας, Κέντρο Βασικής Έρευνας Ι, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών