Γλυκοκορτικοειδή – Σύνθεση και Μοριακοί Μηχανισμοί Δράσης

Τα γλυκοκορτικοειδή ρυθμίζουν ένα πλήθος φυσιολογικών λειτουργιών, και παίζουν σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού σε συνθήκες ηρεμίας όπως και σε απάντηση στο στρες. Σε κυτταρικό επίπεδο, η δράση των γλυκοκορτικοειδών ασκείται δια μέσου μιας ενδοκυττάριας πρωτεΐνης, του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών, ο οποίος δρα σαν ορμονο-εξαρτώμενος μεταγραφικός παράγοντας που ρυθμίζει την έκφραση γονιδίων-στόχων θετικά ή αρνητικά.

Στις παρακάτω μελέτες εξέτασθηκαν οι μοριακοί μηχανισμοί δράσης των γλυκοκορτικοειδών καθώς και η αλλελεπίδραση του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών με άλλους μεταγραφικούς παράγοντες.

Δημοσιεύσεις

  1. Kino T, Charmandari E, Chrousos GP. Basic and clinical implications of glucocorticoid action – Focus on development: Conference Proceedings. Hormone and Metabolic Research 2003; 35(10): 628-648.
  2. Chrousos GP, Charmandari E, Kino T. Glucocorticoid action networks: An introduction to systems biology. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2004; 89(2): 563-564.
  3. Charmandari E, Kino T, Chrousos GP. Glucocorticoids and their actions. Annals of the New York Academy of Sciences 2004; 1024: 1-8.
  4. Charmandari E, Chrousos GP, Ichijo T, Bhattacharyya N, Vottero A, Souvatzoglou E, Kino T. The human glucocorticoid receptor (GR) β isoform suppresses the transcriptional activity of GRα by interfering with formation of active coactivator complexes. Molecular Endocrinology 2005; 19(1): 52-64.
  5. Kino T, DeMartino MU, Charmandari E, Outas T, Ichijo T, Pavlakis GN, Chrousos GP. The human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) accessory protein Vpr inhibits the effect of insulin on the Foxo subfamily of Forkhead transcription factors by interfering with their binding to 14-3-3 proteins: Potential clinical implications regarding the insulin resistance of HIV-1-infected patients. Diabetes 2005; 54(1): 23-31.
  6. Kino T, Souvatzoglou E, Charmandari E, Ichijo T, Driggers P, Mayers C, Alatsatianos A, Manoli I, Westphal H, Chrousos GP, Segars JH. RHO family guanine nucleotide exchange factor BRX couples extracellular signals to the glucocorticoid signaling system. Journal of Biological Chemistry 2006; 281(14): 9118-9126.
  7. Nicolaides N, Galata Z, Chrousos GP, Charmandari E. The glucocorticoid receptor: Evolution, structure and molecular basis of biologic function. Steroids 2010; 75(1): 1-12.
  8. Charmandari E, Chrousos GP, Lambrou GI, Pavlaki A, Koide H, Ng SSM, Kino T. Peripheral CLOCK regulates target-tissue glucocorticoid receptor transcriptional activity in a circadian fashion in man. PLoS One 2011; 6(9): e25612.
  9. Kino T, Charmandari E, Chrousos GP. Glucocorticoid receptor: Implications for rheumatic diseases. Clinical and Experimental Rheumatology, 2011; 29(5 Suppl 68): S32-41.
  10. Charmandari E, Nicolaides N, Chrousos GP. Adrenal Insufficiency. Lancet 2013; (in press).