Παχυσαρκία

Η παχυσαρκία έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα, και ο όρος ‘επιδημία’ χρησιμοποιείται συχνά στις μέρες μας για να περιγράψει την δραματική αύξηση της συχνότητάς της. Στην Ελλάδα, το ποσοστό υπερβαρότητας και παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία υπερβαίνει το 30%. Η παχυσαρκία στην παιδική και εφηβική ηλικία οδηγεί σε παχυσαρκία κατά την ενήλικη ζωή, και η δραματική αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας είναι στενά συνδεδεμένη με την αυξημένη συχνότητα της παχυσαρκίας των ενηλίκων. Η νοσηρότητα και θνησιμότητα που συνοδεύουν την παχυσαρκία αυξάνουν επίσης ραγδαία. Επιπλοκές της παχυσαρκίας περιλαμβάνουν καρδιαγγειακά προβλήματα, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, διαταραχές του ενδοθηλίου, ινσουλινοαντοχή και διαβήτη τύπου 2, και ευθύνονται για ένα σημαντικά υψηλό ποσοστό των δαπανών της δημόσιας υγείας. Για τους λόγους αυτούς η παχυσαρκία θεωρείται μια από τις πιό σοβαρές απειλές της δημόσιας υγείας τόσο στην χώρα μας όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

Δημοσιεύσεις

  1. Galata Z, Moschonis G, Makridakis M, Dimitraki P, Nicolaides N, Manios Y, Bartzeliotou A, Chrousos GP, Charmandari E. Plasma proteomic analysis in overweight and obese children. European Journal of Clinical Investigation 2011; 41(12): 1275-83.
  2. Moschonis G, Chrousos GP, Lionis C, Mougios V, Manios Y; Healthy Growth Study group (Charmandari E). Association of total body and visceral fat mass with iron deficiency in preadolescents: the Healthy Growth Study. British Journal of Nutrition 2012; 108(4): 710-9.
  3. Birbilis M, Moschonis G, Mougios V, Manios Y; Healthy Growth Study’ group (Charmandari E). Obesity in adolescence is associated with perinatal risk factors, parental BMI and sociodemographic characteristics. European Journal of Clinical Nutrition 2013; 67(1): 115-21.
  4. Manios Y, Birbilis M, Moschonis G, Birbilis G, Mougios V, Lionis C, Chrousos GP; “Healthy Growth Study” group (Charmandari E). Childhood Obesity Risk Evaluation based on perinatal factors and family sociodemographic characteristics: CORE index. European Journal of Pediatrics 2013; 172(4): 551-5.