Η Επίδραση του Στρες στον Άξονα Υποθαλάμου-Υπόφυσης-Επινεφριδίων

Η φυσιολογική απάντηση του οργανισμού στο στρες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση της υγείας, ενώ η μη φυσιολογική απάντηση στο στρες μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την αύξηση και ανάπτυξη, και να οδηγήσει σε ενδοκρινικές, μεταβολικές, αυτοάνοσες και ψυχιατρικές διαταραχές. Η ανάπτυξη και βαρύτητα των καταστάσεων αυτών εξαρτάται κυρίως από την γενετική προδιάθεση του ατόμου, την έκθεση σε δυσμενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες καθώς και την χρονική περίοδο της έκθεσης αυτής, δεδομένου ότι η προγεννητική περίοδος, η βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία χαρακτηρίζονται από αυξημένη ευαλωτότητα στο στρες.

Δημοσιεύσεις

  1. Charmandari E, Kino T, Souvatzoglou E, Chrousos GP. Pediatric stress: Hormonal Mediators and Stress Response. Hormone Research 2003; 59(4): 161-179.
  2. Charmandari E, Tsigos C, Chrousos GP. Endocrinology of the stress response. Annual Reviews of Physiology 2005; 67: 259-284.
  3. Chrousos GP, Kino T, Charmandari E. Evaluation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis function in childhood and adolescence. Neuroimmunomodulation 2009; 16(5): 272-283.
  4. Charmandari E, Achermann JC, Carel JC, Soder O, Chrousos GP. Stress response and child health. Science Signaling 2012; 5(248): mr1.