Άλλες παθήσεις Παιδοενδοκρινολογίας & Παιδιατρικής

Ερευνητικές μελέτες που αφορούν σε άλλες παθήσεις της Παιδοενδοκρινολογίας ή Γενικής Παιδιατρικής αναφέρονται παρακάτω.

Δημοσιεύσεις

  1. Charmandari E, Brook CGD. 20 years of experience in idiopathic central diabetes insipidus. Lancet 1999; 353 (9171): 2212-2213.
  2. Koziell A, Charmandari E, Hindmarsh PC, Scambler P, Brook CGD. Frasier syndrome and the Wilm’s tumour suppressor Gene. Clinical Endocrinology (Oxford) 2000; 52(4): 519-524.
  3. Charmandari E, Meadows N, Patel M, Johnston A, Benjamin N. Plasma nitrate concentrations in patients with infective and non-infective enteritis. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2001; 32(4): 423-427.
  4. Charmandari E, Pincus SM, Matthews DR, Dennison E, Fall CHD, Hindmarsh PC. Joint growth hormone and cortisol spontaneous secretion is more asynchronous in older females than their male counterparts. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2001; 86(7): 3393-3399.
  5. Charmandari E, Dattani MT, Perry LA, Hindmarsh PC, Brook CGD. Kinetics and effect of percutaneous administration of dihydrotestosterone in children. Hormone Research 2001; 56(5-6): 177-181.
  6. Spoudeas HA, Charmandari E, Brook CGD. Hypothalamo-pituitary-adrenal axis integrity after radiotherapy for childhood posterior fossa tumours. Medical and Pediatric Oncology 2003; 40(4): 224-229.
  7. Leong GM, Abad V, Charmandari E, Reynolds JC, Hill S, Chrousos GP, Nieman LK. Effects of child- and adolescent-onset endogenous Cushing syndrome on bone mass, body composition, and growth: a 7-year prospective study into young adulthood. Journal of Bone and Mineral Research 2007; 22(1): 110-118.
  8. Charmandari E, Sertedaki A, Kino T, Merakou C, Hoffman DA, Hatch MM, Hurt DE, Lin L, Xekouki P, Stratakis CA, Chrousos GP. A Novel Point Mutation in the KCNJ5 Gene Causing Primary Hyperaldosteronism and Early-Onset Autosomal Dominant Hypertension. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2012; 97(8): E1532-9.